Įstaigos vizija-misija

MISIJA 

Nuolatos besikeičiančioje informacinėmis komunikacinėmis technologijomis pagrįstoje visuomenėje teikti pradinį ir pagrindinį I pakopos ugdymą, padėti įgyti mokiniams jų lūkesčius atitinkančias ir sėkmingam tolimesniam mokymuisi gimnazijose būtinas kompetencijas. 

VIZIJA

Kompetentinga, kūrybinga, rezultatyviai dirbanti ir kokybiškas švietimo paslaugas teikianti progimnazija, visiems mokiniams užtikrinanti galimybę įgyti tolimesniam mokymuisi ir sėkmingai socializacijai būtinas kompetencijas.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Progimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, paremta bendromis demokratinėmis, moralinėmis vertybėmis ir nuostatomis. „Tam, kad kažką pakeistum, turi keisti savo mąstymą ir elgseną, rinktis naujas žinias, prioritetus. Senomis nuostatomis nieko naujo nepasieksi“ Adinas Sinclairas. Mokome ir mokomės lygiateisiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo principais grįstoje aplinkoje.

  

 

Papildoma informacija