Bendrosios žinios apie progimnazija

Įstaigos pavadinimas: Kauno Žaliakalnio progimnazija

Įstaigos tipas: I-os pakopos pagrindinio ugdymo mokykla. (1-8 klasės). 

Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Įstaigos juridinio asmens kodas: 190135970

Mokomoji kalba: lietuvių kalba

Adresas:

Širvintų g. 15, LT-50174, Kaunas. 

El. paštas:

rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt 

 

Papildoma informacija