Vykdomos programos

Progimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo – pradinio ir pirmosios pakopos pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programos. 

Mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo būrelius:

Veltinio, molio ir žolynų būrelį

Fraktalinės tapybos būrelį

Dainorėlių studiją „Banga“

Dekupažo studiją

Meno studiją ,,Idėjų pasaulis“

Dramos būrelį ,,Miniatiūra“

Aplinkosauginį būrelį „Gamtos bičiuliai“

Modernaus plastikos šokio būrelį

Būrelį ,,Robotika“

Būrelį ,,Būk saugus“

Šachmatų būrelį „RIKIS“

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitukas“ (3-4 kl.)

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitas“ (5-8 kl.)

Būrelį „Į Europą su vokiečių kalba“

Būrelį „English club“

Pop studiją „Laumžirgiai“

Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama:

  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
  • Ugdymo karjerai programa
  • Žmogaus saugos bendroji programa
  • Etninės kultūros bendroji programa
  • Prevencinės programos: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, Olweus

Papildoma informacija