Vykdomos programos

Progimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo – pradinio ir pirmosios pakopos pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programos. 

Mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo būrelius:

Veltinio, molio ir žolynų būrelį

Fraktalinio piešimo būrelį

Dramos būrelį ,,Miniatiūra“

Būrelį ,,Robotika“

Šachmatų būrelį „RIKIS“

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitukas“ (3-4 kl.)

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitas“ (5-8 kl.)

Būrelį „Į Europą su vokiečių kalba“

Būrelį „English club“

Pop studiją „Laumžirgiai“

Futbolo būrelį

Sportinių žaidimų būrelį

Golfo būrelį

Judriųjų žaidimų būrelį

Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama:

  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
  • Ugdymo karjerai programa
  • Žmogaus saugos bendroji programa
  • Etninės kultūros bendroji programa
  • LIONS QEST prevencinę programą ,,Laikas kartu“ 1-4 klasių mokiniams, ,,Paauglystės kryžkelė“ 5-8 klasių mokiniams

Papildoma informacija