Korupcijos prevencijos programa

Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Andrikienė.

2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Papildoma informacija