Korupcijos prevencijos programa

Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Andrikienė.

Papildoma informacija