Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO FORMA

ATSAKINGI ASMENYS

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

ATMINTINĖ ASMENIMS KREIPTIS Į VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

 

Papildoma informacija