Projektai

Pirmokai - tarptautinės programos "Zipio draugai" dalyviai

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.

 

Projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“

PROJEKTO APRAŠYMAS

-------------------------------------------------------------------

 

Projektas „Aš – Lietuvos pilietis“

PROJEKTO – AKCIJOS „AŠ – LIETUVOS PILIETIS“ NUOSTATAI

 

Progimnazija dalyvauja tarptautiniame Baltijos jūros projekte

Progimnazija dalyvauja tarptautiniame Baltijos jūros projekte

Papildoma informacija