Aktualijos

 

IŠRAŠAS IŠ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO

Maitinimas.doc

 

Papildoma informacija