Bibliotekos teikiamos paslaugos

Bibliotekoje teikiamos paslaugos:

 • spaudinių išdavimas į namus (abonementas);
 • naudojimasis spaudiniais vietoje (bibliotekoje);
 • skaitytojų mokymas naudotis biblioteka;
 • atsakymai į įvairias užklausas;
 • konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus;
 • naudojimasis internetu bei kompiuteriais.

Kultūrinė veikla bibliotekoje:

 • Bibliotekoje skatinamas mokinių bendravimas, bendradarbiavimas.
 • Bibliotekoje rengiamos mokinių darbų parodos, skatinamas mokinių kūrybiškumas.
 • Organizuojamos ekskursijos – pamokos bibliotekoje, kurių metu mokiniai susipažįsta su bibliotekos taisyklėmis, sužino kaip susirasti norimą knygą ar leidinį.
 • Bibliotekoje vyksta filmų peržiūros.

Bibliotekos statistika:

 • Bibliotekos fondą sudaro 2991 egz. bibliotekos dokumentų;
 • 2466 vnt. grožinės ir metodinės literatūros;
 • Bibliotekoje yra 8059 vnt. vadovėlių.

Papildoma informacija