Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei bei telkianti  mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai.

Progimnazijos 9 asmenų taryba sudaroma lygiomis dalimis iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, bendruomenės atstovų.

 

TĖVŲ ATSTOVAI:

 Ina Žurkuvienė

 Akvilė Čibinskienė

 Živinas Freigofas

 

 MOKINIŲ ATSTOVAI:

  Urtė Kacucevičiūtė 6b

  Domantas Užkuraitis 7a

  Viltė Giniūnaitė 8a

 

 MOKYTOJŲ ATSTOVAI:

  Birutė Dindaitė - pirmininkė, el. p.: dindaite@gmail.com

  Raimondas Kazlauskas

  Asta Maslauskienė

 

       

 

      

  

 

 

Papildoma informacija