Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei bei telkianti  mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai.

Progimnazijos 9 asmenų taryba sudaroma lygiomis dalimis iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, bendruomenės atstovų.

 

TĖVŲ ATSTOVAI:

  Akvilė Čibinskienė

 Živinas Freigofas

 

  MOKINIŲ ATSTOVAI:

  Urtė Kacucevičiūtė 7b

  Domantas Užkuraitis 8a

  

  MOKYTOJŲ ATSTOVAI:

  Birutė Dindaitė - pirmininkė, el. p.: dindaite@gmail.com

  Raimondas Kazlauskas

  Asta Maslauskienė

 

       

 

      

  

 

 

Papildoma informacija