Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei bei telkianti  mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai.

Progimnazijos 9 asmenų taryba sudaroma lygiomis dalimis iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, bendruomenės atstovų.

 

TĖVŲ ATSTOVAI:

 Šidagienė Sandra

 Jurgita Šikšniuvienė

 Živinas Freigofas

 

 MOKINIŲ ATSTOVAI:

  Liepa Gurskaitė 8b

  Urtė Luizaitė 8b

  Ema Januškaitytė 7a

 

 MOKYTOJŲ ATSTOVAI:

  Kazlauskas Raimondas - pirmininkas, el. p.: darbas.kazlauskas@gmail.com

  Narbutienė Jūratė Rasa

 

       

 

      

  

 

 

Papildoma informacija