Planuojami susitikimai progimnazijoje ir jų informacija

Kovo 27 d. 13 val. Zoom platformoje vyko administracijos, mokytojų, specialistų pasitarimas dėl darbo Edmodo aplinkoje.

Kovo 31 d. 14 val. Zoom platformoje vyko administracijos, mokytojų, specialistų pasitarimas "Kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu, kokios problemos?"

Balandžio 7 d. 14 val. Zoom platformoje vyko administracijos ir mokytojų, dėstančių 5-8 klasėse, susirinkimas dėl mokinių mokymosi krūvio.

Balandžio 16 d. 14.45 val. Zoom platformoje vyks administracijos, mokytojų, specialiistų susirinimas "Mokinių ir mokytojų savijauta".

Balandžio 22 d. 13 val. Zoom platformoje vyks seminaras apie kokybišką pedagogo bendradarbiavimą su mokinio tėvais. Lektorė psichoterapeutė Jolanta Karvelienė.

 

Papildoma informacija