Vaiko gerovei

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Rūta Barkauskienė.

Pirmininkės pavaduotojas – pradinių klasių mokytojas Albinas Kaluževičius.

Komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Jūratė Narbutienė.

Komisijos nariai:

istorijos mokytoja Daiva Sinkevičienė,

pradinių klasių mokytoja Edita Ružinskienė,

pradinių klasių mokytoja Rima Dėdynienė,

lietuvių k. mokytoja Eglė Girčienė,

anglų k. mokytoja Jurgita Miller,

psichologė Lina Gudomskienė,

psichologė Agnė Mišeikaitė,

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė,

socialinė pedagogė Asta Milbutienė,

logopedė Valentina Kalėdienė

logopedė, spec. pedagogė Rasa Stasytienė.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m. m.

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Mokinių netinkamo elgesio problemų sprendimo eiga

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių drausminimo sistema

Logopedo rekomendacijos tėvams

 

 

Papildoma informacija