Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai


Standartizuotų testų rezultatai 2019


8 kl.

6 kl.

4 kl. 


Standartizuotų testų rezultatai 2018 


8 kl.

6 kl.

4 kl.

Papildoma informacija