Finansinių ataskaitų rinkiniai:

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. finansinė ataskaita

2018 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. metinė finansinė ataskaita

2017 m. IV ketv. balansas

2017 m. III ketv. balansas

2017 m. II ketv. balansas

2017 m. I-ojo ketvirčio balansas

2016 m. metinis balansas

2016 m. III-ojo ketvirčio balansas

2016 m. II-ojo ketvirčio balansas

2016 m. I-ojo ketvirčio balansas

2015 m. metinis balansas

2015 m. aiškinamasis raštas

2015 m. finansų būklės, veiklos rezultatų pinigų srautų formos

2015 m. IV k. 2 f.

2015 m. IV k. 2 f. 1

2015 m. IV k. 2 f. 2

2015 m. IV k. 2 f. 3

2015 m. IV k. 2 f. 4

2015 m. IV k. 2 f. 5

2015 m. 4 f. 1

2015 m. 4 f. 2

2015 m. 4 f. 3

2015 m. 4 f. 4

2015 m. 4 f. 5

2015 m. 4 f. 6

2015 m. 4 f. 7

2015 m. IV ketvr. pajam. atask.

 

2015 m. III-ojo ketvirčio balansas

1 forma

2 forma

2 forma 1

2 forma 2

2 forma 3

2 forma 4

2 forma 5

2 forma 6

2 VSAFAS 2

3 VSAFAS 1

4 forma

2015 m. II-ojo ketvirčio balansas

1 forma

2 forma

2 forma 1

2 forma 2

2 forma 3

2 forma 4

2 VSAFAS 2

3 VSAFAS 1

4 forma

2015 m. I-ojo ketvirčio balansas

1 forma

4 forma

2015 m. I ketv.1

2015 m. I ketv.

2 forma 1

2 forma 2

2 forma 3

2 forma 4

 

Metinė ataskaita 2014

Aiškinamasis raštas 2014 metinis

Finansinės būklės ataskaita 2014

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014

Pinigų srautų ataskaita 2014

Veiklos rezultatų ataskaita 2014

 

2014 m. III-ojo ketvirčio balansas

Finansinė ataskaita 2014

 

2014 m. II-ojo ketvirčio balansas

FINANSAVIMŲ SUMOS

FINANSŲ BŪKLĖS

VEIKLOS REZULTATŲ

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

 

2014 m. I-ojo ketvirčio balansas

FINANSAVIMŲ SUMOS

FINANSŲ BŪKLĖS

VEIKLOS REZULTATŲ

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

 

2013 m. I-ojo ketvirčio balansas

FINANSAVIMŲ SUMOS

FINANSŲ BŪKLĖS

VEIKLOS REZULTATŲ

2 FORMA

 

2013 m. II-ojo ketvirčio balansas

FINANSAVIMŲ SUMOS

FINANSŲ BŪKLĖS

VEIKLOS REZULTATŲ

2 FORMA

 

2013 m. III-ojo ketvirčio balansas

FINANSAVIMŲ SUMOS

FINANSŲ BŪKLĖS

VEIKLOS REZULTATŲ

2 FORMA

 

2013 m. IV-ojo ketvirčio balansas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 M. FINANSINĖ ATASKAITĄ

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA

2 FORMA


Papildoma informacija