Konsultacijos

PATVIRTINTA

Kauno Žaliakalnio progimnazijos

direktoriaus 2021 m. kovo 17 d.

įsakymu Nr. V-14

KONSULTACIJŲ, SKIRTŲ NUOTOLINIO MOKYMO PRARADIMAMS KOMPENSUOTI, GRAFIKAS

1-4 klasių mokiniams

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Mokinių skaičius Konsultacijų. skaičius

Laikas

(mėn., diena, val.)

Vilma Garnionienė matematika

1a

8 1 05-03 11.00 val.
lietuvių kalba 8 1 05-10 11.00 val.
Vilija Skystimaitė lietuvių kalba 1b 5 2

04-14 15.30 val.

05-05 15.30 val.

Audronė Freitakienė matematika 1c 5 1 04-29 12.00 val.
lietuvių kalba 8 2

04-22 12.00 val.

05-06 12.00 val.

Jolita Baniulienė anglų kalba 2a 5 2

04-19 13.40 val.

05-16 13.40 val.

2b 5 1 04-26 13.40 val.
Laimutė Pranevičienė anglų kalba 2a 5 1 04-15 13.40 val.
2b, 2c 6 2

04-22 13.40 val.

05-19 13.40 val.

Jautrutė Časinienė lietuvių kalba 2c 5 1 04-16 12.30 val.
matematika 8 1 05-14 12.30 val.
Rima Dėdynienė lietuvių kalba 3a 7 2

04-16 12.30 val.

05-14 12.30 val.

matematika 7 1 05-20 12.30 val.
Edita Ružinskienė lietuvių kalba 3b 6 1 04-15 13.00 val.
matematika 5 1 05-13 13.00 val.
Asta Maslauskienė matematika 4a 9 1 04-20 12.45 val.
lietuvių kalba 7 2

04-27 12.45 val.

05-11 12.45 val.

Laima Liutkienė matematika 4b 7 1 04-22 12.00 val.
lietuvių kalba 7 1 04-29 12.00 val.
pasaulio pažinimas 7 1 05-13 12.00 val.
Lina Kaminskienė lietuvių kalba 4c 5 1 04-28 13.00 val.
matematika 5 1 05-12 13.00 val.

5-8 klasių mokiniams

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Mokinių skaičius Konsultacijų skaičius

Laikas

(mėn.diena, val.)

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 5a, 5b, 5c, 5d 6 3

04-12 15.00 val.

05-03 15.00 val.

06-07 15.00 val.

Dalė Grockienė Anglų kalba 5b, 5c 5 2

04-13 15.00 val.

05-04 15.00 val.

Daiva Sinkevičienė Istorija 5a, 5c 6 2

04-27 15.00 val.

05-04 15.00 val.

Daiva Sinkevičienė Istorija 5b, 5d 5 2

04-29 15.00 val.

05-06 15.00 val.

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 6a 6 2

04-14 15.00 val.

05-05 15.00 val.

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 6b 5 2

04-21 15.00 val.

05-07 15.00 val.

Jurga Pugačiauskienė Anglų kalba 6a, 6b, 6c 8 2

04-13 15.00 val.

04-27 15.00 val.

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 7a, 7b 5 3

04-15 15.00 val.

05-06 15.00 val.

06-08 15.00 val.

Jurga Pugačiauskienė Anglų kalba 7a, 7b 5 2

05-04 15.00 val.

05-11 15.00 val.

Sigita Kadišienė Vokiečių kalba

7a, 7b,

8a, 8b, 8c

9 3

04-15 15.00 val.

05-20 15.00 val.

06-10 15.00 val.

Daiva Sinkevičienė Istorija 7a, 7b 10 2

05-04 15.00 val.

06-09 15.00 val.

Birutė Narijauskaitė Matematika 7a 6 2

04-12 14.10 val.

04-19 14.10 val.

Birutė Narijauskaitė Matematika 7a 6 2

04-26 14.10 val.

05-03 14.10 val.

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 8a 7 3

04-19 15.00 val.

05-04 15.00 val.

06-09 15.00 val.

Eglė Girčienė Lietuvių kalba 8b, 8c 8 3

04-26 15.00 val.

05-10 15.00 val.

06-10 15.00 val.

Jurgita Miller Anglų kalba 8a, 8b, 8c 10 3

04-19 15.00 val.

05-03 15.00 val.

06-07 15.00 val.

Rasa Oželienė Fizika 8a, 8b 5 2

04-22 15.00 val.

05-20 15.00 val.

Vladislovas Sūdžius Chemija 8a, 8c 5 2

04-21 15.00 val.

05-19 15.00 val.

Vladislovas Sūdžius Chemija 8b 7 2

04-28 15.00 val.

05-12 15.00 val.

Irena Straukienė Geografija 8a 5 1

04-14 16.00 val.

Irena Straukienė Geografija 8b 6 2

04-21 16.00 val.

04-28 16.00 val.

Papildoma informacija