Ugdymo proceso trukmė

Išrašas iš Kauno Žaliakalnio progimnazijos

2020-2021 m. m. ugdymo plano

7. Ugdymo organizavimas:

7.1. Ugdymo proceso trukmė:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga
1-4 09-01 06-09 175 ugdymo dienos
5–8 09-01 06-23 185 ugdymo dienos

7.2. 1-8 klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Data
Rudens spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) gruodžio 23 d. – sausio 5 d.
Žiemos vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros

1-4 klasės

5–8 klasės

birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

7.3. Mokslo metai skirstomi trimestrais:

Trimestrai  
Klasės I trimestras II trimestras III trimestras
1-4 rugsėjo 1 d.–lapkričio 30 d. gruodžio 1 d.– kovo 12 d. kovo 15 d. – birželio 9 d.
5-8 rugsėjo 1 d.–lapkričio 30 d. gruodžio 1 d.– kovo 12 d. kovo 15 d. – birželio 23 d.

 

 

Papildoma informacija