Nuomojamos ir nuomotinos patalpos

Eil. nr.

Nuomojamos

patalpos pavadinimas

Plotas kv. m Veikla Kaina
1 Valgykla 116,23 Maisto ruošimas  350 €/mėn

Papildoma informacija