Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Barkauskienė.

Pirmininko pavaduotojas – pradinių klasių mokytojas Albinas Kaluževičius.

Komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Jūratė Narbutienė.

Komisijos nariai:

istorijos mokytoja Daiva Sinkevičienė,

pradinių klasių mokytoja Edita Ružinskienė,

pradinių klasių mokytoja Rima Dėdynienė,

lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė,

anglų kalbos mokytoja Jurgita Miller,

psichologė Lina Aranauskė,

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė,

logopedė Valentina Kalėdienė.

 

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ  DRAUSMINIMO SISTEMA

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS TĖVAMS

Papildoma informacija