Priėmimas

Atnaujinta: 2021 09 24

2021-2022 m. m. komplektuojamų klasių skaičius:

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų sk. 3 3 3 2 4 4 3 2
Mokinių sk. 63 59 65 45 105 109 78 57
Laisvos vietos 9 13 7 3 7 4 6

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai pateikiami el. paštu priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37,

el. p. priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

Komisijos darbo vieta: 101 kabinetas, I aukštas.

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovas Birutė Dindaitė

mokytojų tarybos atstovė Edita Ružinskienė

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė 

Mokiniu priėmimo komisijos darbo reglamentas 

 


Priėmimo tvarka

Prašymo pavyzdžiai

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

Vartotojo vadovas


 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašo pakeitimai

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Raštinės vedėja 
(8 37) 33 24 74

Pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again