Vizija, misija, tikslai

Atnaujinta: 2021 08 15

VIZIJA

Kolegiali, inovatyvi, besimokanti bendruomenė, ugdanti ir ruošianti visapusiškai išsilavinusį pilietį aukštesnės pakopos mokymuisi.

MISIJA

Nuolatos besikeičiančioje informacinėmis komunikacinėmis technologijomis pagrįstoje visuomenėje teikti pradinį ir pagrindinį I pakopos ugdymą, padėti įgyti mokiniams jų lūkesčius atitinkančias ir sėkmingam tolimesniam mokymuisi aukštesnės pakopos mokymosi įstaigose būtinas kompetencijas.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Progimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, paremta bendromis demokratinėmis, moralinėmis vertybėmis ir nuostatomis. „Tam, kad kažką pakeistum, turi keisti savo mąstymą ir elgseną, rinktis naujas žinias, prioritetus. Senomis nuostatomis nieko naujo nepasieksi“ Adinas Sinclairas. Mokome ir mokomės lygiateisiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo principais grįstoje aplinkoje.

 

2019 M. PROGIMNAZIJOS TIKSLAI

1. Taikant LEAN metodologiją, pagerinti mokinių mokymo(si) rezultatus.

2. Taikant prevencines programas, mažinti patyčias progimnazijoje.

3. Pagerinti mokiniams sąlygas kūno kultūros pamokoms vykti.

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Raštinės vedėja 
(8 37) 33 24 74

Pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again